Strona główna || Zanim zaczął się czas || Przybywamy w pokoju

Słowianie - zanim zaczął się czas

Jan Sz. Szarucki


Gniewosz królewski (Żmij, Ogrom, Awar)

gniewosz królewski

Mimo licznych na przestrzeni dziejów przekazów nie potrafiono ponad wątpliwości wyświetlić natury zjawiska. Znalezione szczątki, okazujące podobieństwa relacje myśliwych każą dopuścić istnienie gniewosza królewskiego, jako potężnego, wielce rzadkiego stworzenia.

Jednak godne wiary te relacje toną wśród opowieści zrodzonych z zabobonu lub zmyślonych dla próżnych przechwałek.

Noszący wśród żerców i kapłanów przyrody nazwę Żmija uchodzi za półboga, zdolnego do przemawiania do ludzi. Jest on w tradycji naszej wyrazicielem woli i rzecznikiem świata wobec człowieka. Wiara w jego moc szerzy się wszędzie gdzie licznie występują bagna, a rzadko rodzaj ludzki.


powrót do góry ---