Strona główna || Zanim zaczął się czas || Przybywamy w pokoju
słowianie

Słowianie - zanim zaczął się czas

Jan Sz. Szarucki


Opowiem wam

Po chwili wysiłku wyobraźnia pomogła nam dostrzec prawdziwszy obraz tamtych czasów. Odrzuciliśmy wszystko, w co szacunek dla przodków kazał ich wspomnienie wyposażyć. Chorzy, ranni i zdziesiątkowani, lecz niepokonani parli przed siebie. Jasne się stało, że ich wielkość w doczesnych dobrach mierzona być nie może. Co ich wiodło, sił i nadziei dodawało?

Usiedliśmy nieopodal kopca, słuchając młodego żercy i jego opowieści. Zadziwiające, że każdy z naszej czwórki dziejów się uczył pilnie i każdy, z innego stanu się wywodzący, odmienny jej zapis w pamięci zachował. Jednak to żercy zdawali się najwięcej o przeszłości naszej wiedzieć...

- Dawniej Słowianie kłócić się nie przestawali - Krokosz jak najstaranniej przekazywał słowa dziejopisów. - Jedni mówili, że Chościsko nas tu przywiódł, inni Czciborowi tę zasługę przypisywali. Smutek, że własnych dziejów taka niepewność wśród Słowian występuje...

- A skąd się owa niepewność bierze?

- Każdy znad swojego nosa patrząc inaczej słowo Ojciec rozumiał. Dla prostego włościanina czy rzemieślnika ojciec to rodzic dający życie i nic ponad to. Dla mędraka to także nauczyciel rachunków czy sztuki polowania, który mądrego spojrzenia na świat uczy. Dla nas, żerców, Ojciec to nade wszystko stworzyciel...

- Trudno to pojąć... - wyrwało mi się w zamyśleniu.

- Cóż znaczy Ojciec wszystkich Słowian? - tłumaczył cierpliwe Krokosz. - Czy to założyciel rodu książęcego? W takim razie tylko twoim, Zimowicie jest przodkiem. Prawda to, że wśród szlachetnie urodzonych potomków Chościska za Ojca Słowian tenże uchodzi. Co jednak z chłopami? Co z rzemieślnikami, mędrakami i żercami?

- Także przecież jest ich Ojcem!

- Panem Zimowicie, panem. Wiódł ich jako władca, lecz to nie on wlał w ich umysły świadomość, że wszyscyśmy Słowianami. W tych mrocznych dniach, gdy poranieni i wyczerpani szli przez przełęcz, był z nimi ktoś jeszcze.

- Czcibor - wtrącił nieoczekiwanie Świetlik. - Wśród mędraków jego Ojcem nazywamy...


słowiańskie dzieje wcześniej poprzednia strona | następna strona słowiańskie dzieje później

 

Zwiedzanie Gdańska